Siirry sisältöön

Ympäristönsuojelun päätöksen tiedoksiantokuulutus 19.6.2024

Dnro 1591/11.01.03/2024

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta tilapäistä melua ja tärinää ai-heuttavasta toiminnasta

Hakija

Neste Oyj

Asia

Porvoon kaupungin ympäristönsuojelu/ympäristönsuojelutarkastaja on 18.6.2024 tekemällään päätöksellä nro 18/2024 (diaarinumero 1591/2024) antanut ympä-ristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Neste Oyj:lle Kilpilahden satamassa suoritettavaa piikkaus- ja pontitustyötä koskevat määräykset. Päätös koskee 3.7.-30.10.2024 suoritettavaa laiturinkorjaustyötä.

Julkipantu 19.6.-26.7.2024