Siirry sisältöön

Ympäristönsuojelun päätöksen tiedoksiantokuulutus 20.5.2024

Dnro 1067/11.01.03/2024

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Hakija

Neste Oyj, Production / Porvoo and Naantali, Jalostamontie 36, 06850 Kulloo Y-tunnus 1852302–9.

Asia

Porvoon kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja on 17.5.2024 tekemällään päätöksellä nro 9/2024 (diaarinumero 1067/11.01.03/2024) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Neste Oyj:n louheen varastointia ja murskausta kiinteistöllä 638–440–11–56 osoitteessa Kilpilahdentie koskevat määräykset. Päätös koskee välillä 1.6.2024-31.5.2027 tehtävää louheen varastointia ja murskausta.

Julkipantu 20.5.-26.6.2024