Siirry sisältöön

Ympäristösuojelun päätöskuulutus 14.6. – 21.7.2024

Dnro 1577/11.01.03/2024

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta.

Hakija
Tirmon Saaristokeskus Oy

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Porvoon kaupungin ympäristönsuojelu/ympäristönsuojelutarkastaja on 13.6.2024 tekemällään päätöksellä nro 13/2024 (diaarinumero 1577/11.01.03/2024) anta-nut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Tirmon Saaristokeskus Oy:lle osoitteessa Tirmontie 611 järjestettäviä musiikkitapahtumia koskevat mää-räykset. Päätös koskee välillä 21.6.-24.8.2024 järjestettäviä tapahtumia.

Julkipantu                        14.6. – 21.7.2024