• Asuminen & ympäristö
  • Hallinto & osallistuminen
  • Matkailu & vapaa-aika
  • Päivähoito & koulutus
  • Terveys & hyvinvointi
  • Yritykset & elinkeinoelämä
8.2.2019 14:39
Länsirannalle Kultalistankadun varteen suunnitteilla olevan päiväkoti Metsätähden hankesuunnitelma on valmistunut. Sivistyslautakunta käsittele ...

4.2.2019 20:59
Vastaukset valtuustoaloitteisin Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan useita vastauksia valtuustoaloitteisiin. Kaupunginhallitus ...

1.2.2019 10:38
Ohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää ...

31.1.2019 11:29
Jaosto vahvisti Albert Edelfeltin koulun pienluokkien terapia-altaan valvontatutkimusohjelman 2019­-2023 ja antoi lausunnot Sipoon ...

30.1.2019 18:15
Porvoon kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä ...

30.1.2019 11:02
Toiminta- ja käyttösuunnitelma 2019 Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi osaltaan toiminta- ja ...

23.1.2019 13:54
Korkein hallinto-oikeus on päättänyt, että se ei myönnä valituslupaa Länsirannan hotelli- ja marketkaavasta valittaneille henkilöille.

23.1.2019 8:48
Käyttö- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019  Lautakunta hyväksyi osaltaan suunnitelman. Porvoo uudistaa omakotitonttien ...

21.1.2019 17:51
Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden toimitusjohtajan virka Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti haastatella kolmea hakijaa ...

18.1.2019 9:50
Porvoon liikuntaselvitysraportti 2018 ja toimenpide-ehdotukset Asia poistettiin esityslistalta Muut asiat Muut asiat sivistyslautakunta ...