• Asuminen & ympäristö
  • Hallinto & osallistuminen
  • Matkailu & vapaa-aika
  • Päivähoito & koulutus
  • Terveys & hyvinvointi
  • Yritykset & elinkeinoelämä
27.3.2019 8:06
Yleisökäymälät Porvoon keskusta-alueella  Kaupunkikehityslautakunta antoi seuraavan vastauksen ...

25.3.2019 8:02
Ympäristöterveysjaosto käsitteli ympäristöterveydenhuollon raportin vuoden 2018 toteutuneesta valvonnasta.

21.3.2019 15:36
Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös 2018 oli lisämäärärahoilla korjattuun talousarvioon nähden ...

18.3.2019 19:00
Lähiökehitystyö Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi lähiökehityksen toteuman vuodelta 2018 sekä toimintasuunnitelman ...

12.3.2019 21:04
Tilausajona järjestettävät oppilaskuljetukset esi- ja peruskouluihin Hankinnan kohteena ovat Porvoon kaupungin esi- ja ...

6.3.2019 8:39
Katujen päällystäminen 2019, urakoitsijan valinta  Kaupunkikehityslautakunta valitsi vuoden 2019 ...

4.3.2019 19:15
Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden toimitusjohtajan virka Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen ...

1.3.2019 8:13
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kaikki kokousasiat esitysten mukaisesti.  Sosiaali- ja terveyslautakunnan ...

27.2.2019 19:25
Ero luottamustoimesta Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Tatu Chantille eron rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja ...

27.2.2019 12:53
Lupahakemukset, Tolkkisten satamatie 2, Tolkkinen Lupia haetaan kolmelle eri ...