• Asuminen & ympäristö
  • Hallinto & osallistuminen
  • Matkailu & vapaa-aika
  • Päivähoito & koulutus
  • Terveys & hyvinvointi
  • Yritykset & elinkeinoelämä
14.1.2019 18:19
Porvoon kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää ...

19.12.2018 8:20
Jaosto vahvisti ympäristöterveydenhuollon vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja antoi lausunnot mm. Nordkalk Oy:n ja NCC Industry Oy:n ...

17.12.2018 19:39
Porvoon pohjoisosien koulutuspalveluiden toteutuminen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä menettelyn Porvoon ...

14.12.2018 9:47
Peruskoulujen ja lukioiden työ- ja lomapäivät 2019-2020 Sivistyslautakunta päätti äänestyksen jälkeen ...

12.12.2018 19:07
Eroanomus luottamustoimesta Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Liselott Östermanille eron ...

12.12.2018 13:14
Rakennuslupahakemus, Haarapääskyntie 6, Pääskypelto, Gammelbacka Suomen Hoivatilat Oyj hakee rakennuslupaa perustettavan ...

12.12.2018 9:12
Toimitusjohtajan katsaus  Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan selonteko ajankohtaisista asioista.  Talousarviomuutos vuodelle ...

12.12.2018 9:00
Itä-Uudenmaan alueellisen kotisairaalahankkeeseen osallistuminen Sosiaali- ja terveyslautakunta sai nykytilaselvityksen ...

12.12.2018 8:26
Porvoon kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma  Lautakunta päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle ja ...

3.12.2018 18:29
Rakennusomaisuuden kunnossapitojärjestelmän auditointi Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä ...