• Asuminen & ympäristö
  • Hallinto & osallistuminen
  • Matkailu & vapaa-aika
  • Päivähoito & koulutus
  • Terveys & hyvinvointi
  • Yritykset & elinkeinoelämä
28.11.2018 8:24
Empirealueen ja ydinkeskustan kehittäminen  Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi Keskustan kehittämisen yleissuunnitelman ohjeeksi ...

26.11.2018 19:36
Itäisen Uudenmaan turvallisuusohjelma Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että ...

23.11.2018 9:34
Jaosto otti kantaa eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikkeiden käsittelyyn ja hygieenisiin oloihin liittyviin kysymyksiin ...

19.11.2018 19:39
Ratayhteys Porvooseen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä tiedokseen selostuksen Porvoota koskevista ratahankkeista ...

16.11.2018 9:20
Porvoon kaupungin tilausajona järjestettävät koulukuljetukset esi- ja peruskouluihin Sivistyslautakunta päätti, ...

14.11.2018 21:05
Veroprosentit vuodelle 2019 Kaupunginvaltuusto päätti, että vuoden 2019 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 19,75 % ja että ...

14.11.2018 8:23
Purkamislupahakemus, Kallenlinnankatu 1, keskusta Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti myöntää luvan ...

7.11.2018 8:14
Toimitusjohtajan katsaus Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan selonteko ajankohtaisista asioista. Talouden seuranta, lokakuu 2018 Johtokunta ...

7.11.2018 8:03
Empirealueen ja ydinkeskustan kehittäminen  Kaupunkikehityslautakunta keskusteli keskustan kehittämisestä. Lautakunta jatkaa ...

5.11.2018 23:35
Veroprosentit vuodelle 2019 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2019 ...