• Asuminen & ympäristö
  • Hallinto & osallistuminen
  • Matkailu & vapaa-aika
  • Päivähoito & koulutus
  • Terveys & hyvinvointi
  • Yritykset & elinkeinoelämä
29.10.2018 20:02
Mahdollisen Kiina-yhteistyön tavoitteet Kaupunginhallitus kuuli selostuksen ja merkitsi tiedokseen mahdollisen Kiina-yhteistyön ...

24.10.2018 19:24
Sivistysverkkoselvitys 2020 Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä sivistysverkko 2020 ...

24.10.2018 9:10
Talousarviomuutos vuoden 2018 talousarvioon  Kaupunkikehityslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja ...

22.10.2018 17:54
Talousarvio ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus kävi yleiskeskustelun vuoden 2019 talousarviosta ja vuosien 2019 - 2021 taloussuunnitelmasta. ...

17.10.2018 14:41
Rakennusluvat Edelfeltinpolku 3, Museon uusi näyttelyrakennus, rakennusoikeudellinen kerrosala 208 k-m² ja kokonaisala 340 ...

15.10.2018 19:59
Talousarviomuutokset 2018 Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 11 (Elin Blomqvist-Valtonen, ...

12.10.2018 8:19
Talousarviomuutos, sivistystoimi Sivistysjohtajan muutetun esityksen mukaan tehtäväalueita kehotetaan ...

10.10.2018 8:11
Talousarviomuutos Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 2 100 000 ...

8.10.2018 18:18
Kiinteistöjen hankinta Haikkoossa Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki pyrkii ostamaan Samkommunen ...

1.10.2018 18:03
Vuoden 2018 talousarviolainan ottaminen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa 40 miljoonan euron talousarviolainan Kuntarahoitus Oyj:ltä ...