Uutiskirjeen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Porvoon kaupunki
Raatihuoneenkatu 9
06100 Porvoo
puh. 019 520 211 (Porvoon kaupungin puhelinvaihde)
tietosuojavastaava@porvoo.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
matkailu- ja markkinointipäällikkö Sari Myllynen
puh. 040 706 1200
sari.myllynen@porvoo.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Porvoon kaupungin uutiskirjeiden jakelu. Uutiskirjeessä viestitään tilaajille ajankohtaisia asioita, tiedotteita ja tapahtumia.

Henkilörekisterin tietosisältö

Etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Tilaajan sähköpostiosoite tallennetaan uutiskirjeen  jakelulistaan tilaajan suostumuksen perusteella. Tilaaja voi poistua listalta uutiskirjeessä olevan peruutuslinkin kautta. Tiedot poistetaan rekisteristä mikäli tilaajan sähköpostiosoite ei ole enää käytössä.

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään palvelussa, kunnes tilaaja itse peruuttaa uutiskirjeen tilauksen tai pyytää kirjallisesti poistamaan tiedot. Tiedot poistetaan mikäli uutiskirjeiden lähettäminen lopetetaan.

Tietojen käsittelijät ja rekisterin suojauksen periaatteet

Tilaajan tietoja käsittelevät Porvoon kaupungin organisaatiossa uutiskirjeitä tekevät henkilöt. Tietoja käsiteltäessä ei synny manuaalista aineistoa. Sähköistä rekisteriä käsittelevät ne henkilöt, joilla on siihen henkilökohtainen käyttöoikeus. Rekisterin käyttöön tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Tilaajalla on oikeus osoittaa Porvoon kaupungille tietopyyntö kaupungin ylläpitämiin henkilörekistereihin. Tietopyyntölomakkeen voi tulostaa osoitteesta www.porvoo.fi/tietosuoja. Kaupungin palvelupiste Kompassista voi noutaa paperisen lomakkeen. Lomake tulee palauttaa täytettynä Kompassiin joko henkilökohtaisesti tai sähköpostilla kirjaamo@porvoo.fi. Mainitse pyynnössä Porvoon kaupungin uutiskirjeen nimi.

Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön ja tietojen poistaminen

Tilaaja voi poistaa tilaajatietonsa milloin tahansa peruuttamalla tilauksen lähetetystä uutiskirjeestä löytyvästä peruutuslinkistä tai kirjallisesti Porvoon kaupungille.