Vaakunan käyttölupa

Kaupungin päivittäisviestinnässä ja markkinoinnissa käytetään kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupungin tunnusta. Vaakuna varataan sen arvon mukaiseen viralliseen ja arvokkaaseen edustukselliseen käyttöön sekä erityisen pitkäaikaiseksi tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Vaakunaa käytetään esimerkiksi kaupungin virallisissa ja juhlallisissa kutsuissa ja onnittelukorteissa, henkilökohtaisissa, kauan säilytettävissä asiakirjoissa, kuten kunniakirjoissa sekä työ- ja koulutodistuksissa, lipuissa ja viireissä sekä rakennusten seinissä ja muissa kilvissä ja kylteissä.

Vaakuna on tarkoitettu kaupungin oman organisaation käyttöön. Muut organisaatiot (yritykset, yhdistykset, yhteisöt jne.) tai yksittäiset henkilöt eivät saa käyttää kaupungin vaakunaa ilman kaupunginjohtajan lupaa.

Lupa vaakunan käyttämiseen

Kaupunginjohtajan lupa on haettava, jos halutaan myydä tai pitää muuten tarjolla sellaisia tavaroita, joihin on merkitty kaupungin vaakuna esimerkiksi kotipaikan tunnukseksi, esimerkkeinä astiat, kääreet ja päällykset. Lupa on pyydettävä myös, jos vaakunaa halutaan käyttää esimerkiksi julisteissa, kilvissä, kylteissä, lipuissa, esitteissä tai muissa viestintämateriaaleissa.

Lupaa vaakunan käyttämiseen ei voida myöntää, jos vaakunaa käytetään sen arvoa alentavalla tavalla tai muutoin sopimattomasti, yleisten heraldisten periaatteiden vastaisesti tai jos vaakunan käyttö ehdotetulla tavalla voi aiheuttaa sekaannusta tai epäselvyyttä kaupungin roolista toiminnassa.

Kaupunki voi vaatia kaupungin vaakunan poistettavaksi sellaisesta tavarasta, painotuotteesta tai muusta viestintämateriaalista, jossa vaakunaa on käytetty sen arvoa alentavalla tavalla tai muuten sopimattomasti.

Ota yhteyttä johdon assistenttiin, jos haluat pyytää lupaa kaupungin vaakunan käyttämiseen.

Johdon assistentti Johanna Waltonen