Vaarallinen jäte ja metalliromu turvallisesti talteen saaristosta