Väistötiloissa toimivien Tolkis skolan ja Näsin päiväkodin tiloissa tehdään sisäilmaa parantavia toimia