Väliaikaisia liikennejärjestelyjä Blinkonin alueella Kulloossa 29.10.