Valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa

Terveydenhuoltolain mukaisesti sinulla on oikeus valita koko maan terveyskeskuksista se, josta saat kiireettömät perusterveydenhuollon palvelut. Valintasi voi koskea joko kaikkia palveluita tai tilapäisiä hoitosuunnitelmasi mukaisia palveluita niin kutsulla kakkospaikkakunnalla.

Kaikkien terveydenhuollon palvelujen vaihtaminen

Kun valitset toisen kunnan vastaamaan perusterveydenhuollostasi, valinta koskee kaikkia kiireettömiä perusterveydenhuollon palveluita. Niihin kuuluvat avosairaanhoidon palvelut, terveysneuvonta ja -tarkastukset, suun terveydenhuolto, neuvolapalvelut, avohoidon kuntoutus, hoitotarvikejakelu, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä seulonnat valtakunnallisten ohjelmien mukaan.

Yhdellä valinnalla valitset siis ”koko paketin”. Valintaa ei voi pilkkoa osiin.

Valinta sitoo vähintään vuoden ajan

Valintasi voi kohdistua vain yhteen terveysasemaan kerrallaan ja valinta on sitova vuoden ajan. Uuden valinnan voit siis tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Hoitovastuu säilyy valitulla terveysasemalla, kunnes ilmoitat uudesta vaihdosta.

Muista tarkistaa varatut aikasi

Aiemmin varatut aikasi eivät siirry uudelle terveysasemalle eivätkä automaattisesti peruunnu vaihdon yhteydessä. Huomaathan, että käyttämättömistä ja peruuttamattomista ajoista peritään hinnaston mukainen maksu.

Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskelijaterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei myöskään ole velvollisuutta järjestää kotihoitoa oman alueensa ulkopuolelle.

Matkakorvaukset lähimmän hoitopaikan mukaan

Jos valitset terveyskeskuksen oman kotikuntasi ulkopuolelta, Kela voi myöntää matkakorvauksen enintään niiden kustannuksen mukaisesti, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään terveyskeskukseen, josta voisit saada tarvitsemasi hoidon.

Tilapäinen hoidontarve kakkospaikkakunnalla

Jos oleskelet toisella paikkakunnalla säännöllisesti tai pidempiaikaisesti esimerkiksi työn, vapaa-ajan, lähiomaisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, voit käyttää terveyspalveluja hoitosuunnitelmasi mukaisesti myös oman hoitovastuukuntasi ulkopuolella, kakkospaikkakunnalla.

Tee vaihto kirjallisella ilmoituksella

Tällä lomakkeella voit vaihtaa hoitopaikkaasi. Toimita ilmoitus sekä nykyiseen että valitsemaasi terveyskeskukseen. Hoitovastuu siirtyy valitulle terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Terveysaseman vaihto on henkilökohtainen ja jokaisesta perheenjäsenestä tulee tehdä oma ilmoitus.

Tällä lomakkeella voit tehdä ilmoituksen tilapäisesti hoidon tarpeesta kakkospaikkakunnalla. Tee ilmoitus viimeistään kolme viikkoa ennen ensimmäistä käyntiä kakkospaikkakunnalla. Toimita kakkospaikkakunnalle ilmoituksen liitteenä hoitosuunnitelmasi, jonka saat omasta terveyskeskuksesta.

Erikoissairaanhoito

Kun lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että olet erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeessa, voit valita, missä kunnallisen erikoissairaanhoidon yksikössä sinua hoidetaan. Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.