Vallikivi

Vallikiven 1990-luvulla rakennettu pientaloalue laajentuu uusilla tonteilla. Tontit sijaitsevat osin metsän reunassa ja osin viereisen niityn reunalla. Vallikiven pientaloaluetta ympäröi jylhä metsäinen ja kallioinen puistoalue.

Alueelle saa rakentaa yksi- tai kaksikerroksisia taloja.

Vapaiden omakotitonttien ajankohtainen tilanne

Liikenneyhteydet

Alue sijaitsee noin 4 km Porvoon keskustasta länteen, Helsingintien läheisyydessä. Pyörällä matka keskustaan taittuu reilussa vartissa, josta ensimmäiset 1,5 kilometriä kevyen liikenteen väyliä pitkin peltojen halki.

Vallikivi on Porvoon keskustaajaman läntisimpiä asuinalueita. Noin kahden kilometrin etäisyydellä on liittymä moottoritielle, joten yhteydet Helsingin suuntaan ovat nopeat. Helsingintieltä pääsee myös linja-autolla sekä Porvoon keskustan että Helsingin suuntaan. Linja-autopysäkille on alle 400 metriä.

Koulut ja päiväkoti

Eestinmäen päiväkotiin on noin kilometri matkaa. Lähikoulut ovat suomenkielinen Peipon koulu ja vuoden 2020 alussa valmistunut ruotsinkielinen Strömborgska skolan.

Asemakaava ja rakennustapaohjeet

Tontin ostaja tai vuokralainen sitoutuu noudattamaan asemakaavaa ja siihen liittyviä rakennustapaohjeita. Tutustuthan niihin huolellisesti jo ennen tontin hakemista. Asemakaavassa kerrotaan, kuinka paljon rakennusoikeutta kullakin tontilla on ja kuinka monta kerrosta taloon saa rakentaa. Rakennustapaohjeissa annetaan (tarkkoja) ohjeita ja määräyksiä muun muassa rakennusten ulkonäöstä, värityksestä ja ulkopintojen materiaaleista sekä energiansäästömahdollisuuksista.

Asemakaava ja rakennustapaohjeet

Esimerkkejä asemakaavan kerroslukumerkintöjen sallimista asuinkerroksista

Energiatehokkaita ratkaisuja

Energiatehokkuus tarkoittaa esimerkiksi:

  • hyvää suunnittelua, jolla vältetään hukkaneliöitä
  • passiivisen aurinkoenergian huomioon ottamista - esimerkiksi sijoiteltaessa rakennuksia tontille, sijoiteltaessa tiloja rakennuksen sisällä ja piha-alueen suunnittelussa
  • aurinkoenergian käyttämistä tai varautumista sen myöhempään käyttöön
  • tuulensuojien huomioimista rakennusten ja piha-alueiden sijoittelussa
  • puurakentamisen suosimista
  • polkupyörien käyttämistä liikkumisessa ja riittävän säilytystilan varaamista polkupyörille
  • joukkoliikenteen hyödyntämistä

Maaperä

Osalla alueen tonteista on savea. Talon perustaminen saattaa edellyttää paaluttamista. Tutustu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n laatimaan rakennettavuusarvioon ennen kuin haet näitä tontteja. Savipohjaisten tonttien erityisolosuhteista on lisätietoa maaperätutkimussivulla. 

Maaperätutkimuskartta

Rakennettavuusselvitys kortteli 3220

Rakennettavuusselvitys kortteli 3221

Maaperätutkimukset-sivulle

Muuta

Raivaajantie varrella on avo-ojat kadun kuivatusta varten. Tontin saaja vastaa ajoliittymän rakentamisesta avo-ojan yli, siitä aiheutuvista materiaali‐ ja työkuluista sekä kadun pintavesien kuivatuksen toimivuudesta rakennuttamisen aikana. Tontin saaja vastaa avo-ojan auki pysymisestä myös ajoliittymän rakentamisen jälkeen. Jotta pintavesien purkureittiä ei tukita, on ajoliittymän kohdalle asennettava riittävän kokoinen ojarumpu.

Kaupunki poistaa puut korttelin 3221 tonteilta ennen kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamista.

Kartta tonteista