Valtakunnanrajan ylittämiseen liittyvät rajoitukset koskevat myös merialuetta – veneilyä tulisi välttää