Valtuutettujen aloitteet - Fullmäktigemotioner

Valtuustoryhmällä tai valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa tai hallintoa koskevista asioista.

Hallintosäännön § 71 mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain lokakuun loppuun mennessä esitettävä kaupunginvaltuustolle luettelo kaikista kaupungin toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

Lokakuun 2018 valtuuston kokouksen jälkeen sivua ei päivitetä, eli listaan ei lisätä uusia aloitteita eikä vastauksia. Tiedot esitetään vuoden ajan valtuuston esityslistan/pöytäkirjan julkaisemisen jälkeen. 

Aloitteita koskeviin tiedusteluihin vastaa kaupungin kirjaamo.

Kirjaamo


Fullmäktigemotioner

Fullmäktigegrupperna eller fullmäktigeledamöterna har rätt att väcka skriftliga motioner i ärenden som gäller stadens verksamhet eller förvaltning.

I enlighet med 71 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen årligen före utgången av oktober lägga fram en förteckning för stadsfullmäktige över de motioner och initiativ som väckts om stadens verksamhet och över de åtgärder som vidtagits med anledning av dem.

Efter fullmäktiges möte i oktober 2018 uppdateras sidan inte längre. Med andra ord tilläggs det inga nya motioner, initiativ eller svar på sidan. Uppgifterna finns framlagda i ett år från det att fullmäktiges föredragningslista/protokoll publiceras. 

Förfrågningar om motioner och initiativ besvaras av stadens registratorskontor.

Registratorskontor


Vuonna 2016 jätetyt valtuustoaloitteet, joihin ei ole vastattu aiemmin, ja niihin nyt annetut vastaukset
År 2016 inlämnade motioner, som inte tidigare är besvarade och svaren som nu har getts på dessa

Anne Korhonen ja Outi Lankia 4.1.2016
Ilmanvaihdosta säästäminen on lopetettava

kh 22.1.2018

stst 22.1.2018

Catharina von Schoultz 2.2.2016
Förberedande undervisning på svenska för invandrarelever

Marianne Korpi 26.10.2016
ADHD-valmentajan-coachin toimen perustaminen perusterveydenhuoltoon

kh 12.2.2018

stst 12.2.2018

Marianne Korpi 22.8.2016
Liikkuva nuorten tukipiste Lintu

kh 5.3.2018

stst 5.3.2018


Vuonna 2017 jätetyt valtuustoaloitteet, joihin ei ole vastattu aiemmin, ja niihin nyt annetut vastaukset
År 2017 inlämnade motioner, som inte tidigare är besvarade och svaren som nu har getts på dessa

Sirpa Hanska 25.1.2017
Taidekilpailu nuorille sähkökaappien ym, kaunistamiseksi

RKP:n valtuustoryhmä 22.2.2017
Uusi elin kaupungin kiinteistöhuoltoa varten

kh 21.8.2017

stst 21.8.2017

Matti Valasti ja Markku Välimäki 6.3.2017
Kirjastopalveluiden laajentaminen

Joonas Dachinger 21.3.2017
Terveysmaksujen poistaminen ensi vuoden talousarviossa

kh 12.2.2018

stst 12.2.2018

Sari Glad, Outi Lankia, Joonas Dachinger, Jere Riikonen ja Silja Metsola 28.3.2017
Koulukiusaamisen ehkäiseminen

Sari Glad ja Tuula Virkki 11.4.2017
Terveyskioskin perustaminen keskustaan

kh 18.12.2017

stst 18.12.2017

Outi Lankia ja Anne Korhonen 8.5.2017
Uuden keskuskeittiön ruoanvalmistusprosessi

kh 6.11.2017

stst 6.11.2017

Mikaela Nylander 18.5.2017
Upphandling av närproducerad mat

kh 6.11.2017

stst 6.11.2017

SFP:s fullmäktigegrupp 18.5.2017
Utredning över åldringsvården

kh 18.12.2017

stst 18.12.2017

Anette Karlsson 14.6.2017
Modersmålsinriktad svenska tili tvåspråkiga elever

kh 17.9.2018

stst 17.9.2018

Kokoomuksen valtuustoryhmä 25.8.2017
Koulujen turvallisuusohjelmien tarkistaminen ja päivittäminen

Anette Karlsson ym. 5.9.2017
Koulujen ylijäämäruoka myyntiin

kh 6.11.2017

stst 6.11.2017

Sirpa Hanska 18.9.2017
Muutos Porvoon kaupungin hallintosääntöön

Mika Varpio ym. 27.9.2017
Porvoolle kulttuuriympäristöohjelma

Anette Karlsson 2.10.2017
Heijastinliivien lahjoittaminen porvoolaislapsille

kh 17.9.2018

stst 17.9.2018

Millariikka Rytkönen 9.10.2017
Häkämittarit porvoolaisiin äitiysneuvoloihin

kh 18.12.2017

stst 18.12.2017

Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 9.10.2017
Aloitteiden käsittely kaupungin toimielimissä ja viranhaltijatasoilla

kh 15.1.2018

stst 15.1.2018

Mika Varpio ym. 12.10.2017
Valtimontalon myynnin taloudellisten vaikutusten arviointi

kh 11.12.2017

stst 11.12.2017

Joonas Dachinger ym. 30.10.2017
Harmaan talouden torjunta

kh 15.10.2018

stst 15.10.2018

Anette Karlsson ym. 16.11.2017
Vammaisille lapsille koulukuljetus kahdesta kodista

Bodil Lund 28.11.2017
Bekanta dig med din hemstad -busstur

kh 17.9.2018

stst 17.9.2018

Anne Korhonen ym. 15.12.2017
Superkortin saaminen takaisin

Nea Hjelt ja Mikaela Nylander 20.12.2017
Porvoosta lapsiystävällinen kunta

kh 13.8.2018

stst 13.8.2018


Vuonna 2018 jätetyt valtuustoaloitteet, ja niihin annetut vastaukset
År 2018 inlämnade motioner, och svaren som har getts på dessa

Bodil Lund 29.1.2018
Muovijätteiden keräyksen tehostaminen

Kh 17.9.2018

Stst 17.9.2018

Mikaela Nylander 31.1.2018
Useampien psykiatristen sairaanhoitajien palkkaaminen Porvoon koulutoimeen

Pete Lattu ym. 31.1.2018
Kulttuurijaoston perustaminen

Kevin Servin 7.2.2018
Uuden rakennus- ja maankäyttölain tutkiminen koskien Kuninkaanporttia

Tuuli Hirvilammi ym. 31.1.2018
Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan hyväksyminen ja käyttöönottaminen

kh 15.10.2018

stst 15.10.2018

Outi Lankia 27.2.2018
Uuden kaupunginosan nimeksi Onnela

Anette Karlsson 12.3.2018
Opetushenkilöstön ensiapukoulutus

Jamil Jamal 7.3.2018
Vessojen saaminen Kokonniemeen puistoon

Kh 3.9.2018

Stst 3.9.2018

Jamil Jamal 8.3.2018
Perinnejuhlia ja -näytöksiä Porvooseen

kh 15.10.2018

stst 15.10.2018

Sirpa Hanska ym. 28.3.2018
Porvoo sähköautoilun edelläkävijä

SDPn valtuustoryhmä 28.3.2018
Lyhyiden työsuhteiden tarjoaminen työttömille

Kh 10.9.2018

Stst 10.9.2018

Anette Karlsson 25.4.2018
Tukea omaishoitajille

kh 15.10.2018

stst 15.10.2018

Marianne Korpi 24.4.2018
Jalkaterapeutti jalkaterveyden edistämiseen

kh 15.10.2018

stst 15.10.2018

Sirpa Hanska 13.4.2018
Kevätkummuntien säilyttäminen nykyisellään

Kh 25.6.2018

Stst 25.6.2018

Jere Riikonen ym. 30.5.2018
Aluekehitysraha Porvoon asukas- ja kyläyhdistyksille

Tapani Eskola ja Björn Sundqvist 30.5.2018
Omenamäen tilojen käytön tehostaminen

kh 15.10.2018

stst 15.10.2018

Keskustan valtuustoryhmä ym. 31.5.2018
Myrskylätien parantaminen

Pasi Siltakorpi ym. 13.6.2018
Sisäskeittihallin saaminen Porvooseen

Anette Karlsson ym. 25.6.2018
Ensisuojan järjestäminen asunnottomille nuorille

Marianne Korpi 21.8.2018
Yleisurheilun harjoitusolosuhteiden parantaminen

Kevin Servin 23.8.2018
Vessakapasiteetin lisääminen kaupungissa

Kevin Servin 23.8.2018
Matkaparkin perustaminen

Kevin Servin 23.9.2018
Leirintäalueen kunnostaminen

Kevin Servin 23.8.2018
Venesataman laajentaminen

Mikaela Nylander 27.8.2018
Kokonaisvaltaisen puutalorakentamiseen liittyvään strategian ja toimintamallin luominen kolmikantayhteistyönä itäiselle Uudellemaalle

kh 15.10.2018

stst 15.10.2018