Valtuutettujen aloitteet

Valtuustoryhmällä tai valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa tai hallintoa koskevista asioista.

Hallintosäännön § 71 mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain lokakuun loppuun mennessä esitettävä kaupunginvaltuustolle luettelo kaikista kaupungin toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

Aloitteita koskeviin tiedusteluihin vastaa yleisesti kaupungin kirjaamo sekä viranhaltija, joka on nimetty antamaan lisätietoja yksittäisestä aloitteesta.

Valtuutettujen aloitteet

Kirjaamo