Vammaispalvelut

Ajankohtaista

Ohjeet henkilökohtaisen avun käyttäjille ja tuottajille koronatilanteen ajaksi


Vammaispalvelut on tarkoitettu henkilöille, joilla on vammasta tai sairaudesta johtuen erityisiä ja pitkäaikaisia vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Erityisongelmat voivat liittyä esimerkiksi kommunikaatioon, omatoimisuuteen, kodinhoitoon, sosiaalisiin taitoihin, ympäristössä liikkumiseen, terveyteen, turvallisuuteen, kirjallisiin taitoihin, vapaa-aikaan ja työhön. Asiakkaalle laaditaan yksilöllinen suunnitelma palvelutarpeista.

THL, Palvelusuunnitelman sisältö ja laadinta

Vaikeavammaisten palveluja ovat

  • Kuljetus- ja saattajapalvelut
  • Palveluasuminen
  • Asunnon muutostyöt ja apulaitteet
  • Henkilökohtainen apu
  • Päivätoiminta

Löydät tietoa näistä palveluista valikosta avautuvilta sivuilta.

Muita palveluita ja tukitoimia ovat

  • päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet, laitteet
  • sopeutumisvalmennus, tukiviittomat, liikkumistaidonohjaus
  • tuki ylimääräisiin erityisravinto- ja vaatekustannuksiin sekä tukihenkilöön
  • muut tarpeelliset palvelut ja tukitoimet

Edellä mainittuja palveluja myönnetään kunnan niille varattujen määrärahojen mukaisesti harkinnan perusteella. Vammaisella henkilöllä ei ole niihin subjektiivista oikeutta.

Ota yhteyttä