Skip to content

Vanhuspalveluiden rakennemuutos etenee – lyhytaikaishoito keskitetään Näsiin ja satsataan kotikuntoutukseen

Epoon vanhainkodin kiinteistössä sijaitseva ikääntyneiden intervalli- ja lyhytaikaishoitoyksikkö Apollo ollaan yhdistämässä osaksi Näsin sairaalaa. Vapautuvia hoitajaresursseja esitetään kohdennettavaksi ikääntyneiden kotona annettavan kuntoutukseen. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 27. huhtikuuta 2017.

Kaupunginvaltuusto on hyväksyessään vuoden 2015 talousarvion ja vuoden 2015–2017 taloussuunnitelman päättänyt hoiva-asumisen linjausten mukaisesti, että toiminta Epoon vanhainkodin kiinteistössä päättyy. Toistaiseksi Epoon vanhainkoti on vielä toiminut väistötiloina Näsin ja Omenamäen palvelutalon asukkaille näiden yksiköiden remonttien ajan. Ainoa vakituinen toiminta tiloissa on 18 paikkainen intervalli- ja lyhytaikaishoitoyksikkö Apollo.

Epoon kiinteistö tyhjenee Omenamäen palvelukeskuksen remontin valmistuessa lokakuussa 2017. Samaan aikaan Epoossa toimivat tilapalveluiden keittiötilat siirtyvät keskuskeittiöön Kuninkaanporttiin. Apollon siirtyminen osaksi Näsin sairaalaa tehdään samassa yhteydessä.

– Pieni 18 paikkainen yksikkö ei voi jatkaa toimintaansa muutoin tyhjäksi jäävässä kiinteistössä. Se ei ole toiminnan järjestämisen kannalta, eikä taloudellisestikaan mahdollista. Epoon kiinteistö ei myöskään täytä pelastuslain poistumisturvallisuusmääräyksiä vaan kiinteistön korjauksiin tulisi myös investoida ja asentaa tiloihin automaattinen sammutusjärjestelmä, kertoo vs. palvelujohtaja Lea Laakso.

Apollon yhdistäminen osaksi Näsin sairaalaa vapauttaa 12 hoitajan tointa. Vapautuvat toimet kohdennetaan kotikuntoutukseen. Henkilöstön kanssa on käyty YT-neuvottelut ja kaikille vakituisessa työsuhteessa oleville mahdollistetaan siirtyminen toiveiden mukaiseen työyksikköön.

Omaishoitoa tuetaan monin eri tavoin

Omaishoitajat ja hoidettavat haluavat avun ja tuen ensisijaisesti omaan kotiin. Omaishoidon tukeminen ja lakisääteiset vapaat järjestetäänkin Porvoossa pääsääntöisesti kotikuntoutusta, päivätoimintaa tai palvelusetelin käyttöä hyödyntäen. Lyhytaikais- ja intervallihoitoa järjestetään jatkossakin tarpeen mukaan Näsin sairaalassa sekä soveltuvilla palveluasumisen paikoilla.

– Omaishoitoa tukevien intervallipaikkojen vähentyminen on herättänyt huolta. Apollon sekä Näsin sairaalan paikat ovat kuitenkin nyt olleet jo pidempään vajaakäytöllä eli käyttöastetta nostamalla saadaan myös lyhytaikaishoitopaikkoja järjestettyä Näsissä hyvin, Laakso toteaa.

Lisätiedot:

Palvelujohtaja, vanhus- ja vammaispalvelut Lea Laakso, puh. 040 585 3357, lea.laakso@porvoo.fi

21.4.2017 9:42

Tunnisteet: Ikäihmiset Päätöksenteko Hallinto