Vapaa säestys

Vapaan säestyksen opinnot tukevat pääaineen opintoja. Vapaa säestys on luovan ilmaisun yhdistämistä muusikon perustaitojen hallintaan.

Tavoitteena on kehittää luovaa ilmaisua opastamalla oppilasta

  • improvisaatioon ja
  • kuulonvaraisen musiikin tuottamiseen ja säveltämiseen sekä
  • oppilaan rytmitajun,
  • tyylien tuntemuksen ja
  • musiikillisten vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Vapaassa säestyksessä tutustutaan mm. äänenkuljetukseen, soinnuttamiseen ja sointujen merkintätapoihin. Lisäksi opitaan tuottamaan harmoniaa ja säestyksiä omalla soittimella. Musiikin perusteiden opinnot tukevat ja syventävät näitä tietoja ja taitoja.

Oppiaineena vapaa säestys on monimuotoinen, moniarvoinen ja oppilaan tarpeisiin mukautuva. Keskeisiä taitoja ovat musiikin peruselementtien ja musiikin yleisten ilmiöiden ymmärtävä hallinta, joka ilmenee kykynä luoda tai toistaa musiikkia ilman kirjoitettua tekstuuria.

Vapaa säestys tarjoaa luontevia mahdollisuuksia yhteismusisointiin instrumentalistien ja laulajien kanssa. Yhteismusisointi on oleellinen osa opiskelua.