Vertailun vaihtoehdot

Yhteenvetosivu (sivu 1)

 • Yhteenvetosivulle on koottu eri vaihtoehtojen keskeisimmät tunnusluvut.
 • Jokaisen laskentavaihtoehdon yksityiskohtaiset luvut on esitetty omalla välilehdellä. Kouluverkkoraportissa esitettyjen neljän vaihtoehtokokonaisuuden lisäksi sovellukseen on viety sivistysjohtajan esitys sekä kaksi laskennallista valmisteluvaihtoehtoa, joiden avulla pystyy paremmin ymmärtämään ja arvioimaan kokonaisuutta. 

Nykytila (sivu 2)

 • Kouluverkko pysyy muuttumattomana, korjattavia rakennuksia ei laajenneta

Vaihe 2 (sivu 3)

 • Kouluverkko muuttuu voimassaolevien valtuustopäätösten mukaisesti.
 • Västra Enhetsskola rakennetaan.
 • Lakkautetaan Gammelbacka skola, Kråkö skola, Näse skola, Saxby skola, Strömborgska skola.

A-vaihtoehto (sivu 4)

 • Kouluverkkoselvityksen A-vaihtoehdot.
 • Västra enhetsskola rakennetaan, Kerkkoon koulua laajennetaan.
 • Lakkautetaan Epoon koulu, Gammelbacka skola, Ilolan koulu, Kråkö skola, Näse skola, Sannäs skola, Saxby skola, Strömborgska skola, Tuorilan koulu.

B-vaihtoehto (sivu 5)

 • Kouluverkkoselvityksen B-vaihtoehdot.
 • Västra enhetsskola rakennetaan, Itäinen sivistyskeskus rakennetaan, Hamarin koulua laajennetaan.
 • Lakkautetaan Epoon koulu, Gammelbacka skola, Ilolan koulu, Kerkkoon koulu, Kråkö skola, Kulloon koulu, Kullo skola, Näse skola, Peipon koulu, Sannäs skola, Saxby skola, Strömborgska skola, Tuorilan koulu.   

Sivistysjohtajan esitys (sivu 6)

 • Kouluverkko muuttuu voimassaolevien valtuustopäätösten mukaisesti.
 • Västra enhetsskolan rakennetaan, Kerkkoon koulua laajennetaan.
 • Lakkautetaan Epoon koulu, Gammelbacka skola, Kråkö skola, Näse skola, Saxby skola, Strömborgska skola, Tuorilan koulu.

Laskentavaihtoehto 1 (sivu 7)

 • Laskennallinen vaihtoehto
 • Västra enhetsskola rakennetaan, Hamarin koulua laajennetaan.
 • Lakkautetaan Epoon koulu, Gammelbacka skola, Ilolan koulu, Kerkkoo skola, Kråkö skola, Kulloon koulu, Kullo skola, Näse skola, Peipon koulu, Sannäs skola, Saxby skola, Strömborgaska skola, Tuorilan koulu.  

Laskentavaihtoehto 2 (sivu 8)

 • Laskennallinen vaihtoehto, kaupungin koulujen täyttöaste on maksimoitu.
 • Västra enhetsskola rakennetaan.
 • Lakkautetaan Epoon koulu, Gammelbacka skola, Hamarin koulu, Ilolan koulu, Kerkkoon koulu, Kråkö skola, Kulloon koulu, Kullo skola, Näse skola, Peipon koulu, Sannäs skola, Saxby skola, Strömborgska skola, Tuorilan koulu.