Vesi ja energia

Vesi-, jätevesi, kaukolämpö sekä sähköntuotanto ja -jakelu.

Porvoon vesi

Porvoon vesi on kaupungin omistama liikelaitos, joka huolehtii vedenjakelusta ja viemäröintipalveluista. Toiminta alkoi vuonna 1913. Asiakkaita on noin 44 000.

Haja-asutusalueiden jätevesiasiat ja vapautukset vesihuoltoon liittymisestä

Kaupungin ympäristönsuojelu käsittelee vesihuoltolain mukaista liittymisvelvollisuutta koskevat hakemukset  sekä ympäristönsuojelulain mukaiset poikkeamishakemukset jätevesien puhdistustasovaatimuksesta.

Porvoon Energia Oy

Porvoon Energia Oy on kaupungin omistama konserni, johon kuuluu kaksi yhtiötä: emoyhtiö Porvoon Energia Oy ja sen tytäryhtiö Porvoon Sähköverkko Oy. Porvoon Energia Oy myy sähköä, kaukolämpöä ja maakaasua sekä näihin liittyviä palveluja. Asiakkaita on noin 33 000.