Vesihuoltotöitä Vanhalla Kuninkaantiellä, osa tiestä joudutaan sulkemaan 30.10