Vesilaitosten ja vesiosuuskuntien valvonta

Vesilaitos on vastuussa toimittamansa veden laadusta ja sen tulee myös säännöllisesti tiedottaa veden laadusta vedenkäyttäjille.

Talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava hyväksyntää vähintään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan muuttamista. Laitoksen on osoitettava hakemuksessaan, että veden käsittely on riittävää raakaveden laatu sekä riskit huomioon ottaen ja että veden turvallisuus ja laatu voidaan taata.

Kunnan terveydensuojeluviranomaiselle tulee tehdä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus vedenjakelualueesta seuraavista toiminnoista:

  • talousvettä toimittavat laitokset ja vesiosuuskunnat, joilla on ostovesi
  • kiinteistöjen yhteinen talousvesikaivo (yli 50 käyttäjää tai toimitettavan veden määrä vähintään 10 m3/vrk)

Talousvettä toimittavan laitoksen hakemuslomake tai vedenjakelualueen ilmoituslomake

Jos osana julkista tai kaupallista toimintaa (esim. seuraintalo, elintarvikehuoneisto tai majoitushuoneisto) käytetään omaa kaivovettä, kunnan terveydensuojeluviranomainen saa siitä tiedon toiminnasta tehtävän ilmoituksen yhteydessä.

Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.