Viestinnän ja markkinoinnin yhteystiedot

Porvoon kaupungin viestintää johtaa ja valvoo kaupunginhallitus, käytännössä kaupunginjohtaja, hallintojohtaja ja konsernijohdon viestintä. Toimialojen viestintää johtaa toimialan johtaja.

Konsernijohdon viestintä vastaa Porvoon kaupungin viestinnän kehittämisestä ja koordinoimisesta, konsernijohdon viestinnästä sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksistä tiedottamisesta.  

Matkailu- ja markkinointiyksikön tehtävänä on vahvistaa kaupungin vetovoimaa. Yksikkö markkinoi Porvoota asukkaille ja vierailijoille, tuottaa ja edistää strategisia tapahtumia sekä uusia kumppanuuksia Porvoossa ja kehittää matkailua yhdessä elinkeinon kanssa. Yksikkö vastaa lisäksi kulttuuri- ja kongressikeskus Taidetehtaan markkinointiviestinnästä sekä hoitaa Porvoon kaupungin brändin hallintaa yhdessä viestinnänyksikön kanssa. 

Viestintäyksikkö

 • kaupunkikehitys
 • Intranet
 • kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
 • verkkoviestintä
 • henkilöstö- ja hallintojohto
 • koulutuspalvelut ja varhaiskasvatus
 • toimitilajohto
 • digitaalisten palvelujen kehitysyksikkö
 • sosiaalinen media ja Team Porvoo
 • sosiaali- ja terveystoimi ja pelastuslaitos
 • kriisiviestintä

 Yhteys- ja viestintäjohtaja Aino-Marja Kontio

 Matkailu- ja markkinointiyksikkö