Viestinnän ja markkinoinnin yhteystiedot

Porvoon kaupungin viestintää johtaa ja valvoo kaupunginhallitus, käytännössä kaupunginjohtaja, hallintojohtaja ja konsernijohdon viestintä. Toimialojen viestintää johtaa toimialan johtaja.

Konsernijohdon viestintä vastaa Porvoon kaupungin viestinnän kehittämisestä ja koordinoimisesta, konsernijohdon viestinnästä sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksistä tiedottamisesta. Toimialojen viestintävastaavat vastaavat oman yksikkönsä viestinnän koordinoinnista oman toimensa ohella. 

Matkailu- ja markkinointiyksikkö vastaa Porvoon kaupungin markkinoinnista.

Konsernijohdon viestintä

Konsernihallinnon viestintä

Viestinnän suunnittelija Hanna Palo (toimitilajohto)

Viestinnän suunnittelija Erica Vasama (sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastuslaitos)

Kaupunkikehityksen ja lupa- ja valvonta-asioiden viestintävastaavat

Katutyönjohtaja Torbjörn Karlsson

Sivistystoimen viestintävastaava 

Johdon assistentti Jessica Backman

Sosiaali- ja terveystoimen viestintävastaavat

Matkailu- ja markkinointiyksikkö