Villikissojen pyydystäminen

Porvoon kaupungin eläinlääkärivastaanotto lainaa veloituksetta loukkuja villien tai villiintyneiden kissojen pyydystämistä varten. Loukun laina-aika on kaksi viikkoa. Loukut ovat supien metsästykseen tarkoitettuja niin sanotusti elävänä pyytäviä verkkoloukkuja, eli kissa ei vahingoitu pyydystyksessä. Pyydystämisellä pyritään vähentämään villikissojen hallitsematonta lisääntymistä, estämään eläintautien leviämistä ja kissojen aiheuttamia muita haittoja. Villikissojen pyydystäminen on eläinsuojelutyötä, sillä kissa ei ole Suomen kylmään ilmastoon sopeutunut eläinlaji. 

Villikissat eivät kesyynny, joten ne lopetetaan mahdollisimman pian loukkuun menon jälkeen. Pyydystäjän tulee kuitenkin aina ennen toimenpiteitä varmistua, että loukussa on villikissa eikä kenenkään lemmikkikissa. Tämän vuoksi loukun asettajan tulee tiedottaa naapurustoa pyynnin ajankohdasta. 

Löytökissat / lemmikkikissat

Kunnalla on velvollisuus huolehtia alueellaan kiinni otettujen löytöeläinten hoidon järjestämisestä vähintään 15 päivän ajan. Löytöeläimillä tarkoitetaan kuitenkin ainoastaan kesyjä lemmikkieläimiä, joiden omistaja ei ole tiedossa – ei villikissoja. Kesyn lemmikkikissan saa yleensä kiinni ilman loukkua. Joskus kesykissa voi karata esimerkiksi vierailujen aikana ja piileskellä katoamispaikan läheisyydessä. Tällöin katoamispaikalle voi asettaa loukun, joka viritetään yöksi. Kesykissa tulee aina palauttaa omistajalleen. Kesykissa, jonka omistaja ei ole tiedossa, tulee toimittaa oman alueen löytöeläintaloon. Kesyn kissan aiheuttamista haitoista tulee neuvotella kissan omistajan kanssa ja kissan omistajan velvollisuus on estää kissaa kulkemasta naapureiden tonteilla.

Tiedottaminen kissojen pyydystämisestä

Naapurustoa tulee tiedottaa villikissojen pyynnin ajankohdasta, jotta omistajat pitäisivät kesykissat sisällä kyseisenä ajankohtana. Tiedotteita voi jakaa naapureiden postilaatikoihin ja kiinnittää lähialueen ilmoitustauluille. Tiedotteessa tulee ilmoittaa pyyntipaikka, ajankohta ja yhteyshenkilö.

Loukun sijoittaminen

Loukku tulee sijoittaa tasaiselle alustalla suojaisaan paikkaan. Loukun voi sijoittaa myös ulkorakennuksen sisään, jotta loukkuun menevällä kissalla olisi suojaa auringonpaisteelta, sateelta ja muilta ympäristötekijöiltä. 

Loukun virittäminen ja tarkastaminen

Loukussa voi käyttää syöttinä voimakkaan hajuista, pehmeää kissanruokaa. Pyydystettävää kissaa ei kannata ruokkia ainakaan vuorokauteen ennen loukun virittämistä. Ruokaa annostellaan pieni määrä kertakäyttölautaselle. Loukun suljetussa päässä on liikkuva verkkolevy, joka laukaisee verkon sulkijamekanismin kissan astuessa levyn päälle. Syötti asetetaan loukun alle maahan juuri kyseisen levyn kohdalle. Loukun avoimen pään päätylevy taitetaan loukun kattoon vapauttamalla loukun molemmilla sivuilla olevat ”hakaset”. Loukku viritetään työntämällä loukun päällä olevaa pitkää, ohutta metallitankoa avoimeen päätyyn päin ja asettamalla se vähän matkaa päätylevyn metallisilmukkaan. Metalliosia ei saa vääntää väkisin, sillä vääntäminen voi rikkoa loukun laukaisumekanismin.

Loukku tulee tarkastaa vähintään kaksi kertaa päivässä. Koska kissalla ei ole loukussa ravintoa tai kunnollista suojaa, tulee kissan loukussa viettämän ajan olla mahdollisimman lyhyt. Villikissa voi olla loukussa hyvin hätääntynyt: tällöin loukun voi peittää kokonaan kankaalla, jolloin kissa rauhoittuu. Jos villikissa tuodaan kaupungineläinlääkärin vastaanotolle lopetettavaksi, tulee huomioida vastaanottojen aukioloajat: arkisin 8–16 ja aina soitettava vastaanotolle etukäteen. Kokenut metsästäjä voi lopettaa villikissan ampumalla sen loukkuun.