Skip to content

Vuoden 2018 talousarvioesitys sosiaali- ja terveyslautakunnassa

Porvoon kaupungin talousarviovalmistelu on edennyt vaiheeseen, jossa lautakunnat tekevät omat esityksensä vuoden 2018 budjettia varten. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee toimialan talousarvioesitystä 19. syyskuuta.

Kohti sote-uudistusta

Sote-uudistuksen aikataulu lykkääntyi vuodella ja uudet maakunnat aloittavat todennäköisesti vuoden 2020 alussa. Valmistelutyö on Uudellamaalla jo täydessä käynnissä.

– Olemme vahvasti mukana Uudenmaan sote-kokonaisuuden suunnittelussa ja tämä vie luonnollisesti meiltä paljon resursseja ensi vuoden aikana. Porvoolla on edustus suurimmassa osassa Uudenmaan valmisteluryhmiä. Ryhmissä edustetaan koko itäistä Uuttamaata, joten yhteinen keskustelu alueen muiden kuntien kanssa on myös erittäin tärkeää, toteaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen.

Porvoo on myös mukana hallituksen ikääntyneiden ja lapsiperheiden kärkihankkeissa: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa sekä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Hankkeiden tavoitteena on luoda tulevien maakuntien alueille yhtenäiset palvelukokonaisuudet.

Asiakaslähtöiset palvelut

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotuksen tavoitteet liittyvät asiakaslähtöisten, sujuvien ja kustannustehokkaiden palveluprosessien kehittämiseen, asukkaiden osallisuuden lisäämiseen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen.

Sosiaali- ja terveystoimen palvelukokonaisuuksia on uudistettu Porvoossa viimeisen vuoden aikana vauhdilla. Vuoden 2017 alussa tehty organisaatiomuutos on yhdistänyt uudella tavalla sosiaali- ja terveyspalveluiden eri ammattilaisten osaamista. Ensi vuoden suunnitelmissa on tehdä tätä edelleen tukevia uusia tilajärjestelyjä.

– Monissa palveluissa on jo pystytty parantamaan saatavuutta huomattavasti ja sujuvoittamaan asiakkaiden asiointia. Ulkopuolelta tänne vastikään tulleena, olen huomannut, että täällä kehitystyö on pitkällä ja työntekijät kehittävät aktiivisesti itse työtään, Ann-Sofie Silvennoinen iloitsee.

Määrärahat edellisvuosien tasolla

Kaupunginhallituksen kehyspäätöksen mukaan talousarviokehyksessä ei ole ennakoitu inflaatiota. Tavoitteena on, että hintojen mahdollinen nousu katetaan toimintaa tehostamalla ja tuottavuutta parantamalla.

Toimialan vuoden 2017 nettokehys on noin 144 miljoonaa euroa. Esitys ylittää kaupunginhallituksen antaman talousarviokehyksen 755 000 eurolla. Kehyksessä on vähennetty pe­rus­toi­meen­tu­lon siirtymäkustannukset 900 000 euroa tehtävän siir­ryt­tyä kokonaan Kelan hoidettavaksi. Lisämäärärahaa on myönnetty lähinnä vammaispalveluihin, jossa asiakasmäärät ovat kasvaneet.

– Menojen kasvua on myös ensihoidossa ja lastensuojelun avohuollossa, joihin kaupunginhallituksen kehysvalmistelussa kohdistettiin lisärahoitusta. Toimialan kokonaistulot laskevat talousarviovuoteen 2017 verrattuna, Ann-Sofie Silvennoinen kertoo.

Valtuusto hyväksyy talousarvion loppuvuodesta

Talousarviovalmistelu etenee kaupunginhallituksen vahvistaman aikataulun mukaisesti. Lautakunnat antavat omat esityksensä syyskuussa. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkistetaan lokakuussa. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä tämän jälkeen ja valtuusto vahvistaa talousarvion ja veroprosentit marraskuussa.

Lisätietoja: vs. Sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen, puh. 040 676 1374 ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi

 

 

 

 

13.9.2017 12:00

Tunnisteet: Terveys Ikäihmiset Päätöksenteko Perhe- ja sosiaalipalvelut