Vuoden 2019 talousarvioesitystä käsitellään rakennus- ja ympäristölautakunnassa 18.9. ja kaupunkikehityslautakunnassa 25.9.