Vuoden 2020 talousarvioesitystä käsitellään kaupunkikehityslautakunnassa ja rakennus- ja ympäristölautakunnassa