Vuokraa alue puistosta tai metsästä

Suosituimmat tapahtumapuistot

 • Kokonniemen kansanpuisto
 • Maarin rantapuisto
 • Runeberginpuisto
 • Kaupunginpuisto

Puistoissa voit järjestää

 • yhdistysten, yhteisöjen tai yritysten tempauksia
 • konsertteja, esityksiä, kesäteatteria
 • lasten tai koululaisten tapahtumia
 • vappu- tai juhannusjuhlia
 • tilataideteoksia

Metsissä voit järjestää

 • partioleirejä
 • koirankoulutusta
 • metsästystä
 • riistanhoitoa

Luvat maanomistajalta ja vuokrasopimukset

Mikäli viheralueille on tarve sijoittaa pysyviä rakenteita, tarvitset sijoittamiselle maanomistajan luvan. Lisäksi sijoittamiskohdasta on tehtävä maa-alueen vuokrasopimus. Kaupungin puisto- ja metsäalueiden osalta hae lupa Lupapisteen kautta. Huomioithan, että pysyvät rakenteet ja rakennelmat vaativat usein myös rakennusvalvonnasta haettavan toimenpide- tai rakennusluvan.

Kaupunki vuokraa osia viheralueista pidempiaikaisilla sopimuksilla esimerkiksi telemaston tai jätevesipumppaamon sijoittamista varten.