Sinua saattaa kiinnostaa myös

Wilhelmina

Wilhelmina on kotona asumista tukeva yksikkö, joka tarjoaa vanhus- ja vammaispalveluiden asiakkaille lyhytaikaishoitoa, päivätoimintaa sekä kotiin annettavaa tuntihoitoa omaishoidettaville. Wilhelminan palveluiden tavoitteena on tukea kotona asumista sekä asiakkaan hoitoon päivittäin osallistuvan omaisen tai läheisen jaksamista.

Lyhytaikaishoidolla tarkoitetaan ympärivuorokautista hoitoa, jota järjestetään joko tilapäisesti tai ennalta sovituissa jaksoissa. Lyhytaikaishoito tukee asiakkaan omia voimavaroja ja auttaa ylläpitämään itsenäistä toimintakykyä. Lyhytaikaishoito auttaa myös omaishoitajia jaksamaan arjessa tarjoamalla heille omaa aikaa.

Tuntiperusteinen lyhytaikaishoito on Wilhelminassa toteutettavaa ja ennalta sovittua hoitoa. Asiakkaan voi tuoda hoitoon muutamiksi tunneiksi kerrallaan. Tavoitteena on mahdollistaa omaiselle omaa aikaa, jolloin hän voi esimerkiksi hoitaa asioitaan.

Päivätoiminta on monipuolista ryhmätoimintaa arkisin klo 8-15. Palvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla on alentunut toimintakyky ja jotka tarvitsevat apua päivittäisissä toimissa. Tavoitteena on tukea ja edistää asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Päivätoiminta myönnetään määräajaksi pääsääntöisesti yhtenä päivänä viikossa.

Kotiin annettava tuntihoito on omaishoitajien lakisääteistä vapaata, joka toteutetaan asiakkaan kotona.

Kaikkiin Wilhelminan palveluihin hakeudutaan Palveluneuvonta Ruorin kautta.

Wilhelmina sijaitsee Näsin terveyskeskuksen yhteydessä osoitteessa Askolinintie 1 F. Wilhelminassa on yleisiä oleskelu-, ruokailu- ja aktiviteettitiloja. Asiakashuoneissa on omat suihku- ja wc-tilat.

Yhteystiedot

Lyhytaikaishoito puh. 040 175 9222

Päivätoiminta puh. 040 489 9594

Palveluesimies Roope Tyynelä 

Askolinintie 1 F, 06100 Porvoo

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.