Yhdeksäsluokkalaiset tutustuvat Porvoon Ohjaamon palveluihin