Ohjeita yleisötilaisuuden järjestäjälle

Tapahtuman järjestäminen edellyttää yleensä erilaisten lupien hankkimista ja ilmoitusten tekemistä. Ne on tehtävä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, jotta kaikki luvat ja ilmoitukset ehditään käsitellä ajoissa.

Ympäristöterveydenhuollon näkökulmasta suuri yleisötilaisuus on tilaisuus, johon ennakoidaan osallistuvan vähintään 500 yhtäaikaista kävijää. Yleisötilaisuuksien valvonnalla edistetään turvallisuutta ja ehkäistään jätehuollosta ja hygienisistä olosuhteista aiheutuvia terveyshaittoja.

Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta