Yhteystiedot

Karttakopiot ja -otteet (tonttikartat, otteet asemakaavasta) 

Paikkatietoavustaja Sonja Spring-Tuovinen

Kiinteistörekisteriotteet ja lainhuudot

Digitaalinen kartta-aineisto

Paikkatietokäsittelijä Gun-Maj Hägglund


Paikkatieto ja -järjestelmät

Maanmittausinsinööri Aki Tamminen

Julkaisuluvat

Maanmittausinsinööri Aki Tamminen