Yksityisille sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille

Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut täydentävät kunnallisia palveluita ja tarjoavat niille vaihtoehtoja. Niiden tarjonta ja merkitys on voimakkaasti kasvanut viime vuosina. Yksityiset palveluntuottajat, lähinnä yritykset, järjestöt ja säätiöt, voivat myydä palvelujaan joko kunnille, kuntayhtymille tai suoraan asiakkaille.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yksityisen palveluntuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus tai haettava lupa ennen toiminnan aloittamista.

Lupaviranomaiset (Aluehallintovirasto ja Valvira) pitävät yhdessä yksityisten sosiaali-ja terveyspalvelujen tuottajien rekisteriä (Valveri). Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi pitää yllä sosiaalipalveluna tuotettavan kotipalvelun tukipalvelujen ja palvelusetelipalvelujen tuottajien rekisteriä.

Ohje mahdolliseen tukeen suojavarusteiden hankinnassa