Yleiseen käyttöön tarkoitetut uima-altaat

Terveydensuojelu valvoo uimahallien, palvelutalojen ja muiden yleiseen käyttöön tarkoitettuja uima-altaita säännöllisillä tarkastuksilla ja allasvesinäytteiden avulla.

Uima-allasvesistä tutkitaan mikrobiologinen laatu ja mm. klooripitoisuus, trihalometaanit (kloroformi) ja pH. Vuosittainen näytemäärä riippuu altaan käyttäjämäärästä. Allasveden tutkimustuloksien tulee olla käyttäjien nähtävillä.

Jos epäilet uimavedestä aiheutuvan vaaraa terveydelle, ota yhteyttä terveydensuojeluun ja uima-altaan ylläpitäjään.

Uima-altaan ylläpitäjä vastaa altaan turvallisuudesta ja allasveden laadusta. Ylläpitäjän on tehtävä ennen altaan käyttöönottoa kirjallinen ilmoitus terveydensuojeluun.

Lue lisää

Porvoo ohje: Terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen tekoon sekä ilmoitusvelvollisia huoneistoja ja toimintoja koskevat vaatimukset (pdf)