Yleiset uima-altaat

Ympäristöterveydenhuolto valvoo uimahallien, palvelutalojen ja muiden yleiseen käyttöön tarkoitettuja uima-altaita säännöllisillä tarkastuksilla ja allasvesinäytteiden avulla.

Uima-allasvesistä tutkitaan mikrobiologinen laatu ja mm. klooripitoisuus, trihalometaanit (kloroformi) ja pH. Vuosittainen näytemäärä riippuu altaan käyttäjämäärästä. Allasveden tutkimustuloksien tulee olla käyttäjien nähtävillä.

Jos epäilet uimavedestä aiheutuvan vaaraa terveydelle ota yhteyttä ympäristöterveydenhuoltoon ja uima-altaan ylläpitäjään.

Yleisen uima-altaan ylläpitäjä vastaa yleisen altaan turvallisuudesta ja allasveden laadusta. Yleisen uima-altaan ylläpitäjän tulee tehdä ennen altaan käyttöönottoa kirjallinen ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon.

Lue lisää:

Porvoo ohje: Terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen tekoon sekä ilmoitusvelvollisia huoneistoja ja toimintoja koskevat vaatimukset (pdf)