Ylijäämämaat

Rakennustyömailta syntyneet pilaantumattomat ylijäämämaat ovat lain mukaan jätettä, jota saavat ottaa vastaan vain laitokset, joilla on vastaanottamiseen ympäristölupa. Vastuu jätteen loppusijoituksesta on sekä jätteen luovuttajalla (maanomistaja) että jätteen vastaanottajalla. Ylijäämämaiden siirtämisestä tulee laatia siirtoasiakirja, joka tulee säilyttää viranomaistarkastusta varten vähintään kolme vuotta. Pilaantumattomia ylijäämämaita voidaan hyödyntää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella luvalla.

Rosk'n Roll Oy vastaanottaa ylijäämämaat

Rosk'n Roll Oy hoitaa Askolan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon ja Sipoon asukkaiden ja julkisten kiinteistöjen sekä yksityisten sopimusasiakkaidensa jätehuollon. Rosk'n Roll Oy:n Mömossenin jäteasema on keskittynyt yritysten ja yksityisten talouksien rakennustyömailta syntyvien puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoon. Näitä ei saa sijoittaa kenenkään maille ilman viranomaisen lupaa. Savea sisältävät ylijäämämaat ovat riski pohjavedelle.

Ylijäämämaiden hyödyntäminen rakentamisessa

Puhtaiden ylijäämämaiden hyödyntämiseksi kannattaa tutustua Ympäristöministeriön julkaisemaan muistioon Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely.