Elinympäristön terveellisyys

Ympäristöterveydenhuolto valvoo yhdessä muiden viranomaisten kanssa elinympäristöön vaikuttavia toimintoja sekä elinympäristössä esiintyviä terveyshaittoja. Valvonnan tavoitteena on turvata terveellinen elinympäristö. Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on lisäksi tiedottaa elinympäristön terveyshaitoista sekä opastaa niiltä suojautumisesta.

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo säteilylain nojalla elinympäristössä esiintyvää säteilyä sekä säteilyn ja radioaktiivisten aineiden käyttöä.

Valmiusvarautuminen

Ympäristöterveydenhuolto varautuu yhdessä muiden viranomaisten ja laitosten kanssa ennakolta toimenpiteisiin, joita tarvitaan onnettomuuksien ja erityistilanteiden aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseen, selvittämiseen ja poistamiseen.

Varautumiseen kuuluvat toimenpiteet on kuvattu ympäristöterveydenhuollon valmiussuunnitelmassa. Lisäksi säteilylaskeuman varalta on laadittu varautumisohjeet kotitalouksille, elintarvikehuoneistoille ja kotieläintiloille. Ympäristöterveydenhuolto osallistuu säännöllisesti aluehallintoviranomaisen ja pelastusviranomaisten järjestämiin valmiusharjoituksiin.

Lisätietoa elinympäristön terveellisyyden valvonnasta: