Sinua saattaa kiinnostaa myös

Ympäristöohjelma 2010–2020

Kaupunginhallitus hyväksyi ympäristöohjelman 4.10.2010. Porvoon kärkitavoite on osallistua aktiivisesti globaalin ilmastonmuutoksen torjuntatyöhön. 

Ympäristöohjelmaan on koottu oleelliset asiat tiiviiksi kokonaisuudeksi niin, että ohjelmasta on hyötyä kaupungin hallinnolle käytännön työssä ympäristön hyväksi. Ohjelmassa on listattu keskeisimpiä kehittämistoimia ja niiden vastuutahoja. Lisäksi on otettu käyttöön ympäristöindikaattoreita, joilla mitataan ympäristön tilaa ja muutoksia.

Ymparisöohjelma 2010–2020