Skip to content

Ympäristöterveydenhuollon henkilöstö

Ympäristöterveydenhuollon henkilöstö, Porvoon kaupunki.

Palvelupuhelin 040 168 8844, ma-pe klo 9-12

Sähköposti: ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi
Toimisto avoinna ma-pe klo 9–15
Osoite: Tekniikankaari 1 A, 06100 Porvoo

Turvaposti: Voit lähettää meille suojattua sähköpostia avaamalla selaimella osoitteen https://turvaposti.porvoo.fi ja rekisteröitymällä palveluun. Valitse sähköposti ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi.

III kaupungineläinlääkäri-hygieenikko
Heikkinen, Seija
Ympäristöterveydenhuolto
Elintarvikevalvonta
Yhteystiedot
Tekniikankaari 1 A 06100 Porvoo
040 713 9894
Elintarvikevalvonnan johto / Livsmedelstillsynens ledning

Näytteenottaja
Hiltunen, Arja
Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveysvalvonta
Yhteystiedot
Tekniikankaari 1 A 06100 Porvoo
040 4895785

Toimistosihteeri
Husberg, Berit
Ympäristöterveydenhuolto
Elintarvikevalvonta
Ympäristöterveysvalvonta
Yhteystiedot
Tekniikankaari 1 A 06100 Porvoo
040 713 9895
Terveydensuojelun toimisto / Hälsoskyddets kansli

Terveystarkastaja
Hänninen, Paula
Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveysvalvonta
Yhteystiedot
Tekniikankaari 1 A 06100 Porvoo
040 746 3388
Sisäilman ja elinympäristön terveellisyys, tupakointikiellot, laivojen saniteettitarkastukset / Hälsosam innomhusluft och livsmiljö, förbud mot tobaksrökning, sanitetskontroll i fartyg

Terveystarkastaja
Jormanainen, Tomi
Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveysvalvonta
Yhteystiedot
Tekniikankaari 1 A 06100 Porvoo
050 522 2784
Terveydensuojelulain mukaiset ilmoitukset, laivojen saniteettitarkastukset, tupakointikiellot / Anmälningar enligt hälsoskyddslagen, sanitetskontroll i fartyg, förbud mot tobaksrökning

Vs. terveystarkastaja, näytteenottaja
Kosonen, Tiina
Ympäristöterveydenhuolto
Elintarvikevalvonta
Yhteystiedot
Tekniikankaari 1 A 06100 Porvoo
040 748 8272

Vs. terveydensuojelusuunnittelija
Kutvonen, Juho
Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveysvalvonta
Yhteystiedot
Tekniikankaari 1 A 06100 Porvoo
040 168 5599
Talousvesi, uimavesi / Hushållsvatten, badvatten

Terveydensuojelusuunnittelija
Lönnroth, Maarit
Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveysvalvonta
Yhteystiedot
Tekniikankaari 1 A 06100 Porvoo
040 723 4121
Talousvesi, uimavesi, ympäristön terveyshaitat / Hushållsvatten, badvatten, sanitära olägenheter i miljön

Terveystarkastaja
Moilanen, Teijo
Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveysvalvonta
Yhteystiedot
Tekniikankaari 1 A 06100 Porvoo
040 723 4131
Sisäilman ja elinympäristön terveellisyys, tupakointikiellot / Hälsosam inomhusluft och livsmiljö, förbud mot tobaksrökning,

Terveystarkastaja
Paajanen, Katri
Ympäristöterveydenhuolto
Elintarvikevalvonta
Food inspection
Yhteystiedot
Tekniikankaari 1 A 06100 Porvoo
0400 424 723
Elintarvikevalvonta, tupakka ja nikotiinivalmisteiden myynin valvonta / Livsmedelstillsyn, tillsyn över saluföring av tobak och nikotinpreparat