Ympäristöterveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon maksutaulukko

Viranomaisen on perittävä lain mukaan maksu suorittamastaan valvonnasta ja käsittelemistään ilmoituksista ja lupahakemuksista.

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan hyväksyy Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunta.
Lautakunnan päätös 21.1.2021 § 8.

Ympäristöterveydenhuollon  maksutaksajoka on voimassa 1.1.2021 alkaen.