Ympäristöterveyteen liittyvät laboratoriopalvelut

Jos haluat tutkituttaa kaivoveden laatua tai olet elintarvikealan toimija ja yrityksesi tarvitsee omavalvontaan liittyviä elintarvikenäytteiden laboratoriotutkimuksia niin voit ottaa yhteyttä alueen laboratorioihin.

Alueen laboratoriot suorittavat muun muassa seuraavia tutkimuksia

  • kaivovesitutkimus
  • elintarviketutkimus
  • asumisterveystutkimus
  • uima-allasvesitutkimus
  • uimarantavesitutkimus
  • ympäristötutkimus
  • trikiinitutkimus

Lisätietoja saat seuraavilta laboratorioalan yrityksiltä

Kymen Ympäristölaboratorio Oy

MetropoliLab Oy

Eurofins

Vita Ympäristö ja elintarvikelaboratorio

Ruokaviraston hyväksymät laboratoriot

Utaretulehdustutkimuksia tekeviä laboratorioita

Meijereillä on utaretutkimuspalveluita tuottajilleen.
Utaretulehdustutkimuksista voi kysyä omalta eläinlääkäriltä lisätietoja.

Helsingin Yliopiston Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Saaren laboratorio