Yritysten kestävä arki

Kulloon yritysalue tukee olemassa olevan yhdyskuntarakenteen kehittämistä ja tiivistämistä. Se sijoittuu Kilpilahden teollisuusalueen läheisyyteen. Kilpilahden alue on Pohjoismaiden suurin öljynjalostuksen ja kemianteollisuuden keskittymä, ja siellä on tällä hetkellä merkittävää biopolttoaineiden tuotantoa. Kulloon yritysalueella on synergiaetua Kilpilahden teollisuusalueen läheisyydestä ja alueen tuleva tonttivaranto edesauttaa myös uusien toimijoiden sijoittumista alueella

Kulloon yritysalue on helposti saavutettavissa. Se sijaitsee Porvoon moottoritien eteläpuolella rajoittuen Nesteentiehen. Alue on saavutettavissa myös joukkoliikennevälineillä sekä Helsingintien varteen hiljattain valmistuneelta kevyenliikenteenväylältä

Energiatehokkuus on otettu rakennustapaohjeissa esille. Alueella ei ole rajoitteita maalämmön hyödyntämiselle ja aurinkokeräimet ja –paneelit saavat näkyä katukuvassa.