Sinua saattaa kiinnostaa myös

Yritystonttien luovutusehtoja

  • Kaikilla kaupungin luovuttamilla tonteilla on rakentamisvelvoite.
  • Yritystonttien rakentamisvelvoite on 50 prosenttia kaavan mukaisesta rakennusoikeudesta.
  • Rakennusten tulee valmistua kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta.
  • Vuokralainen sitoutuu noudattamaan asemakaavaa ja kaupungin rakennustapaohjeita.
  • Rakentamattoman tontin vuokraoikeuden siirto on kielletty ilman kaupungin suostumusta.

Rakentajat pääsevät tonteille alueen kunnallistekniikan valmistuttua. 

Kaupunki poistaa tonttien rakennusalalta taloudellisesti merkittävät puut ennen kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamista.