Sinua saattaa kiinnostaa myös

Elintarvikehuoneistossa oma kaivovesi

Omaa kaivovettä käyttävien kuten koulujen ja päiväkotien keittiöiden, elintarvikemyymälöiden, ravintoloiden ja muiden elintarvikehuoneistojen kaivoveden laatua valvotaan säännöllisin näytteenotoin.

Kaivoa koskeva ilmoituslomake ja siihen liitetyt kaivoveden tutkimustulokset tulee toimittaa yhdessä elintarvikehuoneistoa, koulua, päiväkotia tai muuta huoneistoa koskevan ilmoituksen kanssa. Kaivoveden valvontatutkimuksista päätetään toimintaa koskevassa päätöksessä.

Ilmoitus elintarvikehuoneistossa tai osana julkista toimintaa käytettävästä kaivosta:
Ilmoitus (pdf)