Elinympäristöön sijoitettava toiminta

Elinympäristön terveellisyyteen mahdollisesti vaikuttavasta toiminnasta tulee tehdä ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon. Ilmoituksen käsittely on maksullista.

Ilmoitusvelvollisuus koskee

  • työtilan perustamista asuinrakennukseen tai asuinalueelle

Porvoon ohje: Ohje terveydensuojelulain 13 § mukaisen ilmoituksen tekoa varten (pdf)

Ilmoituksessa tulee kuvata toiminnasta asutukselle mahdollisesti aiheutuvat terveyshaitat, esimerkiksi melu-, pöly-, tärinä- ja hajuhaitat, juoma- ja uimavesien saastumisriski, vaikutukset haittaeläinten esiintymiseen sekä mahdolliset kemikaali- ja säteilypäästöt.

Ilmoituksessa on lisäksi kuvattava, miten terveyshaittojen ennaltaehkäisystä aiotaan huolehtia.

Ympäristöterveydenhuolto voi ilmoitusta koskevassa päätöksessään asettaa toiminnalle ehtoja tai antaa määräyksiä terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Jos terveyshaittojen ehkäiseminen ei ole mahdollista, toiminnan käynnistämisen voidaan kieltää kokonaan.

Ympäristöterveydenhuolto valvoo säännöllisesti niitä toimintoja, joita ilmoitusvelvollisuus koskee. Valvonta on kuvattu ympäristäterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa. Suunnitelman mukainen valvonta on kohteelle maksullista.