Epäiletkö terveyshaittaa elinympäristössäsi?

Ota ensin yhteys haitan aiheuttajaan, jos elinympäristössäsi esiintyy

  • merkittäviä savu-, haju-, pöly- tai meluhaittoja
  • haittaeläinten aiheuttamia terveyshaittoja
  • epäilet kaivoveden, uimaveden tai maaperän olevan vaarassa saastua.

Jos haitan aiheuttaja ei tee tarvittavia toimenpiteitä haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi, ota yhteyttä ympäristöterveydenhuoltoon tai ympäristöviranomaiseen.

Elinympäristön terveyshaittojen selvittämisessä ympäristöterveydenhuolto ja ympäristöviranomaiset tekevät yhteistyötä. Asian ratkaisee se viranomainen, jolla on toimivalta asiassa.