Ympäristöterveydenhuolto

Porvoo supistaa palveluita koronaviruksen vuoksi

Ympäristöterveydenhuollon asiakaspalvelu on suljettu. Asiakaspalveluun saa yhteyden puhelimitse 040 168 8844, ma-pe klo 9–15 ja
sähköpostitse ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi  

ilppa - Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu

Porvoon ympäristöterveydenhuolto on ottanut käyttöön valtakunnallisen ilppa-nimisen sähköisen ilmoituspalvelun. Palvelu on Ruokaviraston kehittämä. Piloottivaiheessa Porvoon ympäristöterveydenhuolto osallistuu testikuntana.

ilpassa ilmoitat 
elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisen toiminnan
• aloittamisesta
• olennaisesta muuttumisesta
• lopettamisesta 
ilppaan pääset osoitteesta ilppa.fi

Ilpasta tiedot menevät viranomaisen käsiteltäväksi sähköisesti
Ennen ilmoituksen tekemistä tarvitset
1. Suomi.fi valtuutuksen yritykseen, jolle haluat tehdä ilmoituksen.
2. Tiedot toimintasi sijainnista, luonteesta ja laajuudesta.
3. Terveydensuojelulain mukaisessa toiminnassa ainakin seuraavat liitteet: pohjapiirustus, tieto tilan käyttötarkoituksesta rakennusvalvontaviranomaiselta sekä mahdollisesti muut vireillä olevat luvat/ilmoitukset. Lisäksi paikallinen valvontaviranomainen voi pyytää muita selvityksiä, suunnitelmia tai piirroksia. 
Asian käsittelyn eteneminen
1. Ilmoitus saapuu oman alueesi valvontayksikköön, jossa valvoja käy ilmoituksen läpi. Valvoja tarkistaa, että tiedot ovat riittävät kohteen rekisteröintiä varten, ja pyytää tarvittaessa sinulta lisätietoja.
2. Ilmoittamasi toiminta rekisteröidään ja valvontayksikkö lähettää todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Käsittelyn jälkeen näet ilpassa ilmoittamasi toimipaikan tiedot tai siihen tehdyt muutokset. Näet myös aiemmin ilmoittamiesi toimintojen tiedot. Käsittelyaika on valvontayksikkökohtainen.
3. Useimmiten valvoja tarkastaa toimipaikan toiminnan alkaessa tai viimeistään 12 kk kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Yleensä valvoja sopii sinun kanssasi ennakkoon ensimmäisen tarkastuksen ajankohdan.
4. Ilmoituskäsittely, ensimmäinen tarkastus sekä jatkossa muut valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ovat maksullisia.

Lue lisää:
ilppa - Ruokavirasto


Ympäristöterveydenhuolto valvoo, ennaltaehkäisee ja poistaa terveyshaittoja elinympäristössä. Lisäksi se tiedottaa alueen asukkaille, miten elinympäristön terveyshaitoilta voi suojautua ja miten niitä voi ehkäistä.

Ympäristöterveydenhuollolla on myös eläinten hyvinvointiin liittyviä tehtäviä.

Ympäristöterveydenhuolto valvoo toimialansa lupa- ja ilmoitusvelvollisia toimijoita säännöllisesti. Säännöllinen valvonta on maksullista.

Tarvittaessa ympäristöterveydenhuolto voi tehdä tarkastuksia ja ottaa näytteitä terveyshaittaepäilyjen perusteella.

Ympäristöterveydenhuolto palvelee Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Pornaisten, Porvoon ja Sipoon asukkaita ja yrityksiä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen ympäristöterveysjaosto toimii edellä mainittujen kuntien yhteisenä terveydensuojeluviranomaisena.

Tietosuojaseloste

Mikä on legionella ja mitä se voi aiheuttaa?

Lue lisää:
Kotipuutarhuri, oikeilla työtavoilla vältät legionelloosin. Ruokavirasto

Koronavirus

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos julkaisee sivuillaan ajankohtaista tietoa koronaviruksesta ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. THL päivittää tilannekuvaa ja ohjeita verkkosivuillaan. Katso myös oman kaupunkisi ja kuntasi terveydenhuollon verkkosivija.

Ajankohtaista koronaviruksestaTHL

Tietoa koronaviruksesta ja sen ehkäisystä