Ympäristövalvonta

Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on rakennus- ja ympäristölautakunta.

Lautakunta

  • tekee päätöksiä erilaisista ympäristöön liittyvistä luvista ja ilmoituksista
  • käyttää tarvittaessa uhkasakolla tehostettuja pakkokeinoja estääkseen ympäristöön kohdistuvia haittoja

Ympäristönsuojeluviranomaisen viranhaltijatehtäviä hoitaa kaupungin ympäristönsuojelu. Se vastaa ympäristövalvonnan toteuttamisesta tehden yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Ympäristövalvonnan asiakkaita ovat sekä yritykset että kuntalaiset.

Valvontasuunnitelma ja-ohjelma

Porvoon kaupungin ympäristönsuojelu on laatinut ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaisen valvontasuunnitelman vuosille 2017-2020. Valvontasuunnitelmaan pääsee tutustumaan alla olevasta linkistä.

Valvontasuunnitelman perusteella ollaan laadittu vuotuinen valvontaohjelma, jonka mukaisista säännöllisen valvonnan toimenpiteistä tullaan jatkossa perimään valvontamaksua. Valvontamaksut on määrätty ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.

Maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksa

Valvontaa toteutetaan

  • tekemällä valvontatarkastuksia 
  • seuraamalla yritysten toimintaa ja raportointia viranomaisille